ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

0
817

วันนี้ (24 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการ “ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562” นำโดยนายยุทธยา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน “ด้านการศึกษา” ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือในการสร้างความมั่งคงยั่งยืนให้กับประชาชน และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป