เชิญชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสัมผัส ความงดงามของหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะบานสะพรั่งทั่วเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ” สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์ “

0
757

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าวมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ” สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์ ” ณ หนองบวกหาด เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ให้ยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา ภายใต้แนวคิด ” สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์ ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จะมีการปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติ ซึ่งจะเคลื่อนไปจอด ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงาน และชมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางในสวนสาธารณะหนองบวกหาด

โดยการจัดงานในครั้งเพื่อเชิดชูและคงไว้เพื่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับ การจัดงานในครั้งนี้ ยังมีการจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด “Chiangmai Welcome Smile” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ด้าน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน 13 ชนิด 279 ประเภท ประกอบด้วย กล้วยไม้ บอนไซ โกสน โป๊ยเซียน บอนสี ชวนชมสีและชวนชมยักษ์ เฟิร์นประดับ ไม้ประดับกระถาง กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ สับปะรดสี ไม้ดอกกระถาง และเฟื่องฟ้า ซึ่งจะมีตัดสินการประกวด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวน การจัดนิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่และนางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมล้านนา ของสถาบันการศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ

เชิญชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสัมผัส ความงดงามของหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะบานสะพรั่งทั่วเมืองเชียงใหม่ ชมการประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ อลังการขบวนแห่รถบุปผชาติอันวิจิตรตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีในสวน พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ำค่านครพิงค์” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด และข่วงประตูท่าแพ