กงสุลอินเดียเชียงใหม่เตรียม จัดงานวันโยคะสากลครั้งที่4

0
830

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ Mr. Shinish Jain กงสุลอินเดีย
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการ ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และนางเบญจมาศ สมศิริ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันโยคะ
สากล ครั้งที่ 4

Mr. Shinish Jain กล่าวว่า การจัดงานวันโยคะสากลทั่วโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์โยคะ ให้ผู้คนเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกโยคะ โดยการจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 4 ที่
เชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
ร่วมกันจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 61 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มลงทะเบียนเวลา
07.00 น. และเริ่มงานตั้งแต่ 8.00 น. โดยได้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ ซึ่งบรรจุได้มากกว่า 1,000 คน พร้อม
อำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ซึ่งยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางช่อง
ทางออนไลน์ ซึ่งสามารถสแกน OR Code ในโปสเตอร์ด้านล่างข่าวนี้ และเข้าไปเขียนรายละเอียดกดส่งกลับ
จากนั้นทางผู้จัดจะแจ้งยืนยันกลับทางอีเมล์ หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน ซึ่งจะได้รับเสื้อยืด
วันโยคะสากลฟรี พร้อมทั้งมีอาหารเช้า อาหารว่าง และน้ำดื่มไว้คอยบริการผู้เข้าร่วมงาน

กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
เป็นเจ้าภาพ โดยทางศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้เปิดทำการในปีนี้ด้วย ทั้งนี้ในการเปิดงาน
วันดังกล่าว ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อเมริกา ญี่ปุ่น และเมียนมา พร้อมทั้งสมาชิกผู้แทนกงสุลประเทศต่างๆในเชียงใหม่ โดยเฉพาะ
ตั้งใจเชิญนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้

โดยภายในงาน จะมีการสาธิตศิลปะโยคะ และการแสดงโยคะจากอาจารย์หลายสถาบันโยคะใน
เชียงใหม่ ที่จะมาสาธิตให้ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิค ตั้งแต่ท่าโยคะเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเล่นโยคะ ขั้นกลาง
จนถึงโยคะขั้นสูง โดยผู้เข้าร่วมงานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือพื้นฐานด้านโยคะมาก่อน นอกจากนี้ยังมีการ
ตอบคำถามเกี่ยวกับโยคะสำหรับนักเรียน นักศึกษา พร้อมรับของรางวัล และร่วมชิมอาหารอินเดียแสนอร่อย
หลังจากเสร็จสิ้นงาน.