ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (TCC RETAIL CHIANGMAI CO.,LTD.) มอบเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ‘วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก’ (IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019) ให้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

0
4553

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ จำกัด (TCC RETAIL CHIANGMAI) บริษัทในกลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี-ภาคเหนือ นำโดยคุณเอมอร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการบริหารทรัพย์สินภาคเหนือ พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงาน เข้าพบ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่


พร้อมได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชฑูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย (the German Ambassador) ร่วมรับมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานวิ่งการกุศล “‘วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก’ (IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019) เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) ให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเงินบริจาคจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือ บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการพัฒนาการล่าช้า โดยกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งที่ผ่านมานี้ ได้รับความสนใจจากนักวิ่งกว่า 1,500 คน ทั้งประเภท FUNRUN 5 ก.ม. และมินิมาราธอน 10.5 ก.ม.