สถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่จับมือมช.จัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 5

0
2813

นายซิรีช เจน กงสุลอินเดีย ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการ ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโยคะสากล ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ
สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่

โดยสถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 5 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งช่องทางออนไลน์และจุดรับลงทะเบียนหน้างาน โดยจะได้รับเสื้อยืดวันโยคะสากล ฟรี และนอกจากนั้นยังมีอาหารเช้า อาหารว่างและน้ำดื่มไว้บริการทุกท่านสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ที่ซึ่งได้มีศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดทำการขึ้นแล้วในปีนี้ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆมาร่วมงานในครั้งนี้

ในงานนี้ ท่านจะได้พบกับการสาธิตศิลปโยคะและการแสดงโยคะจากอาจารย์จากหลายสถาบันสอนโยคะในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมาสาธิต ให้ความรู้พร้อมแนะนำเทคนิคเริ่มตั้งแต่ท่าโยคะเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเล่นโยคะขั้นกลาง จนถึงโยคะขั้นสูง โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีส่วนร่วมกันฝึกท่าโยคะพร้อมเพรียงกัน ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือพื้นฐานโยคะมาก่อนเลย ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน และขอเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่บริการทั้งอาหารไทยและอาหารอินเดียหลังจากเสร็จสิ้นงาน

โดยโยคะเป็นการฝึก กาย จิต และวิญญาณมีที่มาจากประเทศอินเดีย จุดเริ่มต้นของวันโยคะสากลมาจาก ฯพณฯ นาย นเรนทรา โมดิ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียได้มีข้อเสนอข้อคิดเห็น ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ เสนอให้มีวันโยคะสากลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2014 โดยท่านได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า

“โยคะเป็นวัฒนธรรมโบราณอันล้ำค่าของประเทศอินเดีย โยคะเป็นการบริกรรมที่นำประสานเข้าไว้ด้วยกันของกายและจิต ความคิดและการกระทำ ความข่มใจและความปรารถนาความสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติโยคะไม่ใช่การออกกำลังกาย หากแต่เป็นการค้นพบระหว่าตนเอง โลกและธรรมชาติ ด้วยการเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตอย่างมีสติ สิ่งเหล่านี้ต่างหาก ที่จะช่วยให้เราพบกับความอยู่ดีมีสุข ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำให้เกิดวันโยคะสากล”

และในลำดับต่อมา ได้มีมิติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2014 โดยได้รับการลงมติสนับสนุนจากเหล่าประเทศสมาชิกมากถึง177ประเทศ ซึ่งนับเป็นการลงมติจากประเทศสมาชิกมากที่สุดเท่าที่เคยปรากฎในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวาระเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฯพณฯ นเรนทรา โมดิ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ได้เสนอให้วันที่ 21มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันโยคะสากล”เนื่องด้วยเป็นวันที่ยาวนานที่สุดของปีในซีกโลกเหนือและเป็นการแบ่งปันนัยสำคัญนี้ไปยังภาคอื่นๆของโลกเราด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันโยคะสากลเป็นประจำทุกๆปีทั่วโลก ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์โยคะให้ผู้คนได้เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกโยคะนี้ สิ่งนี้จะเป็นความพิเศษและความช่วยเหลืออันล้ำค่าของประเทศและวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อมนุษยชาติของโลกเรา รวมถึงประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนต่อโลกของเราที่กำลังเผชิญกับปัญหาศึกสงครามและความไม่สงบในหลายๆประเทศ ระดับความเครียดและโรคภัยที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ไม่คำนึงถึงความมีสุขภาพที่ดีและการขาดจิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการฝึกโยคะจะช่วยเยียวยารักษาความเจ็บป่วยของโลกเราในวันนี้ได้