เชียงใหม่-เปิดงานมะม่วงสุดยิ่งใหญ่ อ.ดอยหล่อ ชนะเลิศมะม่วงแปลกใหญ่น้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัม”

0
547

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดมะม่วงประเภทต่างๆอาทิ น้ำดอกไม้เบอร์4 ได้แก่เกษตรกรอำเภอพร้าว น้ำดอกไม้สีทองได้แก่อำเภอฝาง มะม่วงรูปแปลกใหญ่น้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัมได้แก่ อำเภอดอยหล่อ โดยเกษตรอำเภอ 25 อำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าปีนี้ครบรอบ 10 ปี การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่หรือ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก,การประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพ ของจังหวัดเชียงใหม่,การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนเชียงใหม่ ซึ่งมี กลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งสาระ ดังนี้ การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป จำนวน 15 ชนิด การแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงและสายพันธุ์มะม่วงทางเลือกในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 สายพันธุ์ การแสดง/จำหน่ายผลผลิตมะม่วง ผลิตภัณฑ์มะม่วงและกล้าพันธุ์มะม่วง การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง,การทำอาหาร ขนมจากมะม่วง การแปรรูปมะม่วง การแสดง/จำหน่ายของดีเมืองเชียงใหม่จาก 25 อำเภอการแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมการเกษตร จากภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจและเอกชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมืองประยุกต์และศิลปะการแสดงล้านนา ส้มตำมะม่วงลีลา,รำวงย้อนยุค

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนสำหรับท่านผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมความรู้ กิจกรรมดีๆในงานมหกรรมด้านการเกษตรประจำปี “งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 10 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่