ขอเชิญร่วม งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

0
1021

ซันสวีท จัดเต็ม สุดยอด นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ข้าวโพดหวาน ชูแนวคิด “นวัตกรรมก้าวหน้านำพาเกษตรกรยุคใหม่เข้าสู่ Thailand 4.0” 29 – 30 มิ.ย. นี้ ที่ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ(Precision Agriculture) พัฒนากระบวนการเพาะปลูกข้าวโพดหวานเกษตรกรยุค 4.0 หวังเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการเพาะปลูก และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เป็นชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ติดตั้งในศูนย์เรียนรู้ KC Farm เพื่อใช้สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ ตัวอย่างแมลงศัตรูพืช การเจริญเติบโตของพันธุ์พืชนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแสดงผลผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) ประเมินสุขภาพข้าวโพด พร้อมระบบแจ้งเตือนให้บริหารจัดการแปลงข้าวโพดได้อย่างทันท่วงที เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดให้มีคุณภาพและมีผลผลิตที่มากขึ้น โดยแพลทฟอร์มดังกล่าวยังสามารถผนวกใช้ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี UAV (อากาศยานไร้คนขับ) เพื่อสำรวจติดตามบันทึกการเจริญเติบโต การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงการสาธิตการใช้โครนพ่นสารเคมีในแปลงเกษตร เพื่อประหยัดต้นทุนและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานผู้ดูแลพื้นที่เกษตรได้อย่างยั่งยืน