TEAMG โรดโชว์เสนอขายหุ้นที่เชียงใหม่(คลิบ)

0
521

TEAMG เดินหน้าโรดโชว์เสนอขายหุ้นที่เชียงใหม่ นำเสนอข้อมูลจุดเด่นทางด้านที่ปรึกษาแบบบูรณาการให้นักลงทุนมีความสนใจ ก่อนที่จะไปโรดโชว์ในต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้บริษัทเป็น 1 ในอาเซียน เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 180 ล้านหุ้นภายในเดือนกรกฏาคมนี้

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบบูรณาการ (Integrated Consulting) ในภูมิภาคอาเซียน จัดโรดโชว์นำเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า TEAMG เป็นบริษัท ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบบูรณาการ (Integrated Consulting) ในภูมิภาคอาเซียน เช่น การคมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรน้ำ การบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน เป็นต้น


ด้านนายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน)หรือ TEAMG เปิดเผยว่า จุดเด่นของบริษัทฯคือประสบการณ์ที่เรามีมาตลอด 40 ปี เรื่องของที่ปรึกษาแบบบูรณาการหลายๆด้านทำให้มีความเชี่ยวชาญใน 5 ด้านใหญ่คือ 1.ด้านวิศวกรรมขนส่งโลจิสติกส์ 2.ด้านน้ำ3.ด้านอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ 4.งานด้านสิ่งแวดล้อม และ5.งานด้านพลังงาน เพราะฉะนั้นงานของเราจะคลอบคลุมหลากหลายด้านและครบวงจร

 

ขณะที่นายอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-สำนักบัญชีและการเงินองค์กร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ที่มานำเสนอต่อนักลงทุนเชียงใหม่ในครั้งนี้ว่า อยากที่จะนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเราเมื่อนำเสนอต่อคณะกลต.เพื่อนำเสนอขายหุ้นจะได้เป็นที่สนใจ ทั้งนี้หุ้นTEAMGของเราคือที่ปรึกษาบูรณาการไม่มีที่ไหนเหมือนนับว่าเป็นที่ 1 ของประเทศไทย และก็คิดว่ามีโอกาสเติบโตได้ตามโครงร่างพื้นฐานของประเทศไทย

ส่วนทางด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ครั้งนี้ APM เดินทางมาโรดโชว์ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นจังหวัดที่ 12 ของประเทศไทยถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีและเราจะเดินทางโรดโชว์จนครบ 16 จังหวัดในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็เชื่อว่าการโรดโชว์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปโรดโชว์ในต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลและมีความสนใจในการลงทุนในหุ้นตัวนี้ เนื่องจากว่าเราต้องการให้บริษัทนี้เป็น 1 ในอาเซียนภายในระยะเวลาอันใกล้นี้

และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)เปิดเผยว่า จำนวนหุ้นที่เราขายในครั้งนี้มีจำนวน 180 ล้านหุ้นซึ่งคาดว่าจะนำเสนอขายหุ้นและนำหุ้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้