27 ปี เชียงใหม่เฟรชมิลค์อยู่เคียงข้างเกษตรกร เปิดให้เยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่

0
799

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพร้อมดื่ม ไอศกรีม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีกำลังการผลิตสูงสุด 191 ตันต่อวัน รับน้ำนมดิบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเครือข่ายกว่า 250 ครัวเรือน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงงานเชียงใหม่เฟรชมิลค์  ท่าวังตาล สารภี ตรงข้ามเวียงกุมกาม  โกลบอลเฮ้าส์  คุณบัลลพ์กุล และคุณ ดาราวรรณ ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่ พร้อมชิมผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่เฟรชมิลค์ และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หลังจากที่ดำเนินกิจการและอยู่เคียงข้างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือมายาวนานกว่า 27 ปี

27 ปีที่เชียงใหม่เฟรชมิลค์อยู่เคียงข้างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ

เชียงใหม่เฟรชมิลค์เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2535 ตลอด 27 ปี ที่เชียงใหม่เฟรชมิลค์อยู่ในธุรกิจ เราได้ทำงานเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมในเขตภาคเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังร่วมพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ผลิตเราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค

นมคุณภาพที่พวกเราภูมิใจ “นมคุณภาพสูงล้านนา”

โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับนำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่เฟรชมิลค์เป็นองค์กรแรกที่ได้รับการรับรองในโครงการนมคุณภาพสูงล้านนาตลอดทั้งกระบวนการ คือ ฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา ศูนยรวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา โรงงานแปรรูฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา และ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา และยังส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่ายให้ได้รับการรับรองจากโครงการ และรับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพสูงจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำนมปกติ

ก้าวต่อไปพร้อมๆกัน “Better Together”

        เชียงใหม่เฟรชมิลค์ยืดมั่นในแนวทางการเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และพนักงานของเชียงใหม่เฟรชมิลคในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพการผลิตตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีรสชาติดี และมีคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ และมีสุขภาพดี จากการบริโภคนม

นวัตกรรมอาหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

            เชียงใหม่เฟรชมิลค์จะมุ่งมั่นในงานวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค