“Lanna Cuisine For Cultural Tourism”ส่งเสริมอาหารภาคเหนือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

0
845

จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน “Lanna Cuisine For Cultural Tourism” ส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 โดยนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง
เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

การจัดงาน “Lanna Cuisine For Cultural Tourism” ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนานมรดกคุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของภาคเหนือ

ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ ตำนานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นไปในวงกว้าง รวมถึงการเชื่อมโยงเส้น ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

งานนี้ได้รวบรวมผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกว่า 15 ร้าน ที่มีเอกลักษณ์ประจำพื้นถิ่น การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟชื่อดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อการท่องเที่ยว

หากใครที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นได้ต้องมาลิ้มรสความอร่อยของอาหารเหนือและอาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ และรสชาติที่ไม่เหมือนใคร