กลุ่มเทสโก้ เซ็น MOU กับกระทรวงพาณิชย์ เชื่อมศักยภาพค้าปลีกระดับโลก หนุนพัฒนาสินค้าเกษตรและเอสเอ็มอีไทยเต็มสูบ  เดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (คลิบ)

0
702

นาง อลิสัน ฮอร์เนอร์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเทสโก้ประจำทวีปเอเชีย ร่วมลงนาม MOU กับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตกลงร่วมมือในการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารจากผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยจากเกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอี บูรณาการกระบวนการสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเศรษฐกิจไทย โดยภายใต้ข้อตกลงนี้ กลุ่มเทสโก้จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรและธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยให้ราคาที่เป็นธรรมและยั่งยืนต่อผู้ผลิต สินค้าที่พัฒนาขึ้นจะนำมาจำหน่ายภายในประเทศไทย และกลุ่มสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการส่งออก จะได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และสหราชอาณาจักร ในอนาคต