“เกษตรพร้าวแนะนำเกษตรกรทำกับดักตัดวงจรหนอนกระทู้ข้าวโพด ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง”

0
892

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพด โดยนายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าว พร้อมนายสมศักดิ์ ถนอมเสียงตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าว ณ. ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอพร้าวมีพื้นที่การเกษตรกว่า 91,000ไร่ พืชเศรษฐกิจ ลำไย มะม่วง ข้าวหอมมะลิ105 ซึ่งช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นช่วงฤดูฝนเกษตรกรก็เริ่มทำนา แต่บางส่วนเกษตรกรปลูกข้าวโพด พบว่าพร้าวมีพื้นที่ปลูกกว่า 390 ไร่ ปัจจุบันอายุข้าวโพดเฉลี่ยแล้วไม่เกิน30 วัน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

เกษตรอำเภอพร้าว นายศรศักดิ์ ยศชนะกล่าวว่าจากสถานการณ์เริ่มพบหนอนกระทู้ในแปลงเกษตร ตั้งแต่ข้าวโพดอายุประมาณ 15วัน โดยจะพบเป็นกลุ่มไข่ ซึ่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้แนะนำตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งย้ำให้เกษตรกรสำรวจตวรจแปลงถ้าพบเก็บทำลายพร้อมทั้งแนะนำการทำ”กับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพด” โดยทำจากวัสดุที่เกษตรกรสามารถหาได้และไม่สิ้นเปลืองอีกทั้งยังลดการใช้สารเคมีพร้อมทั้งตัดวงจรแมลงลดจำนวนประชากรโดยการทำลายไม่ให้ผีเสื้อหนอนกระทู้ดังกล่าวผสมพันธุ์และวางไข่ วิธีทำคือ นำขวดน้ำพลาสติกเจาะเปิดด้านข้างขวด แล้วนำกากน้ำตาลผสมน้ำ 1 ต่อ 1 บรรจุขวดแล้วนำไปแขวนไว้ในแปลง โดยรอบแปลง เพื่อให้ความหอมและหวานล่อให้ผีเสื้อหนอนกระทู้ตกลงไปในกากน้ำตาล เพื่อไม่ให้ผสมพันธุ์และวางไข่เป็นการ ตัดวงจรทำให้หนอนกระทู้ไม่ให้เกิดความเสียหายถึงขั้นระดับเศรษฐกิจต่อพืชของเกษตรกรต่อไป พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานทางภาครัฐส่วนราชการอำเภอ ท้องถิ่น และบริษัทเอกชนในพื้นที่เพื่อช่วยขยายองค์ความรู้เตือนภัยวิธีปฏิบัติการรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดแก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย