ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์…ครบรอบ 43 ปี รพ.ลานนา

0
472

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในวาระโอกาส โรงพยาบาลลานนา ครบรอบ 43 ปี โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมกับมอบกระเช้าของขวัญ ให้แก่ คุณทัศนีย์ ฟองใจ พยาบาลวิชาชีพ ตัวแทนภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้บริการรับบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกปีด้วยดีตลอดมา ก่อนจะเปิดกิจกรรมดังกล่าว

โดยกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรของทางโรงพยาบาลลานนาเองแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จากหน่วยงานภายนอก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตกุศลในการบริจาคโลหิต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมสิ้นสุดกิจกรรม “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 12 นี้ มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ทั้งหมด 210 คน ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 175 ยูนิต ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 34 คน และผู้บริจาคดวงตา จำนวน 36 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคบริการฯ ต่อไป

โรงพยาบาลลานนา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา