ท่องเที่ยวและกีฬาลำปางจัด สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง 18-19 ก.ค.62

0
997

ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดลำปาง จัดสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร 18 -19 ก.ค.62 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร 18 -19 ก.ค.62 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวลำปาง และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพกษัตริย์ผู้ครองเมืองลำปาง ในงานมีพิธีไหว้สาสักการะ ทำบุญทักษิณานุปทาน

พ่อเจ้าทิพย์ช้าง หรือ พระเจ้าทิพย์จักรสุลวะฤาไชยสงคราม วีรบุรุษควาญช้างพรานป่าแก่งเขลางค์นคร เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ต้นราชสุกลวงค์ “เจ้าเจ็ดตน” เดิมชื่อ ทิพย์เนศ บุญเรือน หรือ หนานทิพจักรวเนจร ประกอบอาชีพเป็นนายพรานเชี่ยวชาญในวิชาการคชศาสตร์ (ความรู้เรื่องช้าง) ทรงกอบบ้านกู้เมืองลำปางให้รอดพ้นจากการรุกรานของพม่าในสมัยนั้น และทรงได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าผู้ครองนครลำปาง ในพ.ศ.2275 (จุลศักราช 1094) มีนามว่า เจ้าพญาสุลวฤาไชยสงคราม หรือ พระเจ้าทิพย์จักรสุลวะฤาไชยสงคราม ทรงครองเมืองลำปาง ได้นานถึง 27 ปี สิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ.2302
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ชมแสงสีเสียงภายในงาน พร้อมรำลึกประวัติศาสตร์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วีรกรรม คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน และเพื่อสืบสานพระราชปณิธ่นแห่งบรรพชน สู่อนุขนลูกหลานรุ่นต่อไป