จัดกิจกรรม “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

0
672

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” Lanna Expo Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยได้จัดงานเปิดกิจกรรม“แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

จากการเปิดเผยของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ เพื่อส่งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางการท่องเที่ยว เจาะกลุ่ม First Visitor ในตลาดศักยภาพ และรักษา ตลาด Repeater เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กอล์ฟ ฮันนีมูน แต่งงาน กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่มสนใจกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ผจญภัย พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และตลาดในประเทศ ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

การจัดงานในครั้งนี้ได้รวบรวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกว่า 30 ราย ประกอบด้วย โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ทั้ง Adventure Zipline รวมถึงผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จัดรายการโปรโมชั่นสุดพิเศษ พร้อมแพ็คเกจราคาประหยัด การแสดง ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ลุ้นรับโชค Gift voucher โรงแรมที่พัก และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย การจัดงาน Lanna Expo Caravan “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ในครั้งนี้นับเป็นคาราวาน ครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน และครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ