จัดงาน “WANDALUST วันดา’ลัสท์ : งัดคัวมาแป๋ง” กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

0
595

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงาน “WANDALUST วันดา’ลัสท์ : งัดคัวมาแป๋ง” เพื่อเปิดตัวกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle และกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & lifestyle Industry Creation) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ นายตุลย์ เล็กอุทัย ผู้ก่อตั้ง เดคโคโมดา สตูดิโอ และ Pictures Talk กล่าวแนะนำกิจกรรม ให้กับผู้ประกอบการกว่า 120 ราย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม (Gift & Lifestyle) ให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้อย่างตรงเป้าหมาย ด้วยการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม ให้มีศักยภาพการแข่งขันในระดับสูงได้ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle “The Master of Gift Makers : พลิกเทคนิค ด้วยเทคโนโลยี” และกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม “Re – tail to Re – tell : เปลี่ยนสิ่งที่เคยรู้จัก ให้ลูกค้ารัก และบอกต่อ”

และเปิดตัวในงาน“WANDALUST วันดา’ลัสท์ : งัดคัวมาแป๋ง” ด้วยแนวคิดการจัดงานที่เน้นความสนุกสนานแต่เต็มไปด้วยสาระ เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านหัตถอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปส่งเสริมความรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ความรู้ด้านการตลาด (Brand Character) แบรนด์ คืออะไร มีวิธีคิดและการสร้างแบรนด์อย่างไร 2. ความรู้ด้านการออกแบบ (Magic Hand) ด้วยของและวัสดุตั้งต้น เปิดโอกาสให้ครีเอทสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไร้ขีดจำกัด 3. ความรู้ด้านกระบวนการคิด (Process Acrobat) ด้วยโจทย์ประเภทธุรกิจบริการที่หลากหลาย ให้คิดและสร้างประสบการณ์สุดประทับใจด้วยเรื่องราว 9 ช่อง 4. เราเหมาะกับโครงการไหน (Fortune Teller) แม่หมอดู มีแบบสำรวจ ถามตอบ พร้อมคำอธิบายให้เราเลือกเข้าโครงการที่เหมาะและใช่ มากไปกว่านั้นยังมีทอร์คสร้างแรงบันดาลใจด้านการตลาด โดย คุณนภัสริญญ์ พรหมพิลา กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายผลิต Halo Production การเสวนาในหัวข้อ ECO Design โดย คุณปิยะนุช ชัยธีระยานนท์ จาก C-sense Bananamache คุณวรุณทิพย์ โตวรรณสูตร จาก Greyhound Café และคุณเมธี บางข่า จาก เดคโคโมดา สตูดิโอ อีกทั้งการบรรยายในหัวข้อ Process Inspiration โดย คุณสหพันธ์ สิงโตทอง จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ปิดท้ายด้วยการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบโดย คุณธัญญพัทธ์ วิทยปรียาศิลป์ จาก The Thai Silk Company (Jim Thompson)

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle “The Master of Gift Makers : พลิกเทคนิค ด้วยเทคโนโลยี” และกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม “Re – tail to Re – tell : เปลี่ยนสิ่งที่เคยรู้จัก ให้ลูกค้ารัก และบอกต่อ” สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/is8nw59SwQ8BAkmd8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 06 5975 0193 ติดตามโครงการดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1