การแข่งขันกีฬาโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่

0
649

ประมวลภาพ กิจกรรม การแข่งขันกีฬาโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ โดย สมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ(ตอนบน) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิด-ปิด และการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงแรมประจำปี 2562 โดยมีประธานในพิธี นายมนัส​ ขันใส​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวโอวาทให้กับนักกีฬา พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน

นอกจากนี้ ยังมี นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน โดยงานกีฬาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิกโรงแรมต่างๆ และได้จัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาสมโภช 700  ปี จังหวัดเชียงใหม่