ธ.ก.ส.หนุนเกษตรกรใช้ QR CODE เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

0
868

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดตัวการใช้ QR CODE เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ตามโครงการ QR PAYMENT สำหรับร้านค้าทั่วไป เช่นร้านค้าประชารัฐ ชุมชนท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน

โดยปัจจุบันได้ขยายการให้บริการโดยร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่นำผลผลิตทั้งสดและแปรรูปมาจำหน่าย ผู้ค้ารายย่อย รวมถึงการให้บริการรถขนส่งสาธารณะ และรถรับจ้าง เช่นรถสองแถวสี่ล้อแดง ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ นับเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ช่วยขยายฐานลูกค้า และโอกาสทางธุรกิจให้แก่ร้านค้า

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์ติดตั้ง เงินเข้าบัญชีโดยตรง ไม่ถูกโจรกรรม เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน ตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ โดยสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบ QR CODE ให้มียอดผู้ใช้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นราย ภายใน 30 กันยายน 2562 โดยกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในเชียงใหม่คือสหกรณ์เดินรถล้านนา ที่มีรถสาธารณะให้บริการกว่า 4 พันคัน สหกรณ์เดินรถสันกำแพง และร้านค้าในตลาดประชารัฐ ซึ่งประชาชนเองก็เริ่มปรับตัว และนิยมใช้บริการจ่ายเงินผ่านระบบ QR CODE กันเพิ่มมากขึ้น