ศึกยัดห่วงราการ BASKETBALL THAILSND U-LEAGUE ชิงชนะเลิศภาคเหนือตอน

0
628

ศึกยัดห่วงราการ BASKETBALL THAILSND U-LEAGUE ชิงชนะเลิศภาคเหนือตอน

บนจับติ้วเรียบร้อยแล้วโดยมี 8 สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนส่งทีมร่วมแข่งขัน
ตามที่ เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไทยบา

สเกตบอลลีก จำกัด ผนึกกำลัง ร่วมจัดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศ

ไทย “Honda TBL Youth U League 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แคมเปญ WHAT STOPS YOU?

มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุดเพื่อเฟ้นหานักบาสเกตบอลดาวรุ่งรุ่นใหม่ มุ่งสู่ระดับอาชีพและเป็นกำลัง

สำคัญในระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคตต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษากว่า 57 สถาบัน

เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 ภาคได้แก่
ในส่วนของภาคเหนือตอนบนจัดแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

ที่ห้องประชุมอาคารอาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการประชุมผู้แทนทีมมหาวิทยาลัย

ต่างๆที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน BASKETBALL THAILSND U-LEAGUE ชิงชนะเลิศภาคเหนือ

ตอนบนโดยมีนายถาวร แสงจรูณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยเป็นประธานพร้อมทำ

การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันโดยเอาทีมแชมป์เก่าและรองแชมป์เก่าเป็นทีมยืนในแต่ละสายดังนี้
สายAมีทีมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมมหาวิทยาลัยแม่

โจ้แชมป์เก่าและทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สายBมีทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาค

เหนือรองแชมป์เก่า ทีมมหาวิทยาลัยพายัพ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาและทีม

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปและไปชิง

ชนะเลิศในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เริ่มการแข่งขัน

ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป้นต้นไป