ผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ

0
529

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ทำโครงการ ผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ โดยเชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ กองผ้าป่ามหากุศล มีจำนวน 99,999 กอง กองละ 999 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงลูกค้าแจ้งความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคแก่พนักงานของธนาคาร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 0 2626 7777