ประกันสังคมเชียงใหม่ เยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

0
604

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา พร้อมมอบของขวัญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 โดยมี คุณพิมพ์ผกา สุหิตานุเคราะห์ หัวหน้าแผนก UR และคุณจิณณ์ณิตา อมราพันธุ์เกษม หัวหน้าแผนก 3A โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับในครั้งนี้

สำหรับผู้ประกันตน ที่เข้าเยี่ยมในวันนี้ มีทั้งผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 ซึ่งโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่นี้ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชน ในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก สูงถึงมากกว่า 150,000 คน แล้วในขณะนี