จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันประกันชีวิตแห่งชาติ

0
500

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และชมรมวินาศภัย จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ในรูปแบบของโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสินค้าทางการเงิน และสินค้าประกันภัยต่างๆ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน

โดยมีนายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน และในปีนี้ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนาและทีมงานแผนกสื่อสารการตลาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต ที่สนับสนุนในกิจกรรมนี้ ณ ลานโบว์ลิ่ง ชั้น 4 กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่