ปภ.เชียงใหม่ แจ้งเตือนพื้นที่อมก๋อย ระวังเกิดภัยพิบัติจากลำน้ำสายหลักในพื้นที่

0
720

          นายไพรินท์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนว่า จุดสะพานคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ซึ่งรับน้ำจากต้นน้ำลำน้ำแม่ต๋อม และลำน้ำแม่ตื่น ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของพื้นที่ ทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนประชาชน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำเภอ อปท.  ปภ.สาขาฮอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มิสเตอร์เตือนภัย จิตอาสาในพื้นที่ เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการเกิด
ภัยพิบัติ รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมรับมือน้ำอาจล้นตลิ่ง และให้เก็บข้าวของไว้ในพื้นที่สูง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่