ร่วมเขย่าความคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง ในงาน TEDxChiangMai 2019

0
644

มร.มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง ผู้ถือใบอนุญาตTEDxChiangMai คุณเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ Co- organizer และคุณแอนเน็ต ขุณิกากรณ์ Co- organizer ร่วมกับองค์กรพันธมิตร รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มช , รศ.นพ. สุรัตน์ ตันประเวศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช.และคุณจามิกร อำนาจผูก สถาบันนโยบายสาธารณะ มช. นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร. วรธิดา ไชยปะ วางแผนนโยบายพลังงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มช. คุณบรรณรส บัวคลี่ นักขับเคลื่อนทางสังคม คุณแคทลียา มิริส อดีตนักกีฬาปีนเขาทีมชาติไทย จัดการแถลงข่าวการจัดงาน TEDxChiangMai 2019 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ผ่านมา


โดยTEDxChiangMai 2019 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Shake and Shift …” ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มุ่งเน้นการ “Shake” หรือ การเขย่าที่ทำให้เกิดการ “ตื่นรู้” ทั้งทางความคิด มุมมอง บทบาทและหน้าที่ จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สามารถ “Shift” คือ ยกระดับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ระดับประเทศจนถึงระดับโลก โดยเชื่อมโยงให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและในท้ายที่สุดเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

TEDxChiangMai 2019 ในครั้งนี้ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีในการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสไตล์ TEDx ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกันเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนกิจการที่เป็นเอกลักษณ์ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่


ภายในงาน TEDxChiangMai 2019 จะได้พบกับนักพูดชั้นนำและการแสดงพิเศษจากแขกรับเชิญกว่า 20 ท่าน มาร่วมเสนอมุมมองแนวคิดที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ คุณลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม นักแสดงนางแบบและเมนเทอร์, คุณลี้ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนรางวัลซีไรต์ที่อายุน้อยที่สุด, ดร.จิตติ์พร เครือเนตร นักนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, อาจารย์ ดร.วรธิดา ไชยปะ นักวิจัยด้านนโยบายพลังงาน, คุณแคทลียา มอริส อดีตนักปีนขาวสาวทีมชาติไทย และคุณบรรณรส บัวคลี่ นักขับเคลื่อนทางสังคม ฯลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นมากขึ้น คณะทำงานจึงทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญในท้องถิ่นทั้งประเด็นในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในด้าน สภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การออกแบบ และแนวทางการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ดีในทุกด้าน รวมทั้งการจัดงานครั้งนี้ดำเนินการเป็นแบบสองภาษา โดยสัดส่วนของบัตรเข้างานจะจำหน่ายให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก และกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งราคาบัตรเข้างานนี้ได้รวมอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง สูจิบัตร ของที่ระลึก ทุกกิจกรรมภายในงานจนถึงการเข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนเย็นที่ WEAVE Artisan Society


TEDxChiangMai 2019 มีองค์กรพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลง ในการนำความคิดและกิจกรรมต่างๆ มารวมไว้ภายในงาน เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในงานมากขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science and Technology Park Chiang Mai University: STeP) ชีวาแคร์ คลินิกบริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด (ChivaCare Medical and Physical Therapy Clinic), บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริติช เคานซิล (ประเทศไทย), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE), มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, และบริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด

ขณะนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตร ได้ทาง www.eventpop.me (https://www.eventpop.me/e/6000-tedxchiangmai2019) NSP Inno Store ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) The Booksmith สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tedxchiangmai.com และ Facebook #tedxchiangmai #tedxchiangmai2019