จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร”ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ตะลึง!!!มีผู้สูงอายุเข้ารับถึง 709 คน

0
844

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2562 มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร”ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ตามโครงการ มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ ณ ห้องประชุมฮอไรซันแกรนด์บอลรูม สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบ ประกาศนียบัตรฯ ทั้งหมด โดยมีนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

สำหรับจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยตามโครงการ มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 709 คน แบ่งเป็นผู้เข้ารับประกาศนียบัตร จากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 246 คน , สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 69 คน, ศูนย์ภูมิปัญญาแม่โป่งสูงวัยใกล้บ้านพ่อ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 63 คน, โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ (บูรพาคอนกรีตอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 62 คน, โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 คน , โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 78 คน และโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 120 คน รวมจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย ตามโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ จำนวน 790 คน การจัดพิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย มีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยสะเก็ดวรวิหาร(พระอารามหลวง) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่ ผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรฯในครั้งนี้

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ผู้ริเริ่มโรงเรียนชราบาลในพื้นที่อ.ดอยสะเก็ด กล่าวว่า เราเปิดโรงเรียนชราบาลครบรอบ 6 ปีแล้วตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ต่อจากนี้ไปเราจะต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นปีงบประมาณ 2563 ก็จะต้องมีอะไรที่พิเศษขึ้นไปอีก ตามสโลแกนของผมคือ แปลกใหม่ ใหญ่แปลกจุดประสงค์หลักๆคือต้องการสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างแน่นอน

สำหรับการมอบใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยในครั้งนี้จำน วนถึง 709 คนน่าจะมากที่สุดในประเทศไทย ความจริงมีอีกหลาย อปท.ที่อยากเข้าร่วมงานแต่สถานที่จัดงานไม่เอื้ออำนวยรองรับได้ไม่เพียงพอ ปีหน้าเชื่อว่าจะทำให้ดีที่สุดและจะต้องจัดใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยให้ได้มากที่สุดในประเทศไทยต่อไป.