รมต.ช่วย “ประภัตร” ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัข

0
1132

ประภัตร โพธสุธน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มูลนิธิ The Ark Foundation เพื่อรับฟัง​ข้อมูลการดำเนินงานของมูลนิธิในการดำเนินงานช่วยเฟลือสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้ว่า ต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณื ตรวจเยี่ยมดูงานที่มูลินิธิ The Ark Foundation ที่กรมปศุสัตว์ มอบงบประมาณสร้างประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บ ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีสุนัขจำนวน 400 คน รายได้จากการบริจาคมูลนิธิ และได้รับการสนับสนุนเรื่องสัตว์แพทย์ เวชภัณฑ์ จากกรมปศุสัตว์

สำหรับมูลนิธิ The ARK Foundation (ย่อมาจาก The Animal Rescue Kingdom) เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย และยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือเรื่องบ้านพักพิงให้กับสุนัขเหล่านั้นอีกด้วย

  มูลนิธ ดิ อาร์ค เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัคร ทำกิจกรรมช่วยเหลือสุนัข ร่วมกับกลุ่มให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ มาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันมีหัวหน้าศูนย์ หรือประธานมูลนิธิฯ คือ คุณบัณฑิต หมื่นเรือคำ (คุณดิ๊พ) พื้นที่หลักที่มูลนิธิ ดิ อาร์คทำงานคือจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทางมูลนิธิจะออกไปช่วยสุนัขในสถานที่ต่าง ๆ จากการแจ้งของผู้หวังดีที่พบเห็นสุนัขที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมีการแจ้งเข้ามาทั้งจากทางโทรศัพท์ และ Facebook

ทั้งนี้อาคารแห่งนี้ อาคารเก็บอาหารสัตว์ อาหารสถานพยาบาลสัตว์ และที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ไร่ ณ มูลนิธิ The Arc Chiangmai บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเถอ ดอยะเก็ด จ.เชียงใหม่