เปิดอย่างยิ่งใหญ่ มหกรรมสุขภาพ ครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

0
759

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MED CMU 60th Anniversary Expo 2019 วันที่ 6-8 กันยายนนี้

วันนี้ (6 ก.ย.62) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MED CMU 60th Anniversary Expo 2019 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์เพทย์หลายๆ สาขา และนวัตกรรมเทคโนโลยีการวินิจฉัย และรักษาโรคของโรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้ด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการและส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และป้องกันภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ เครื่อง MR 3 Tesla นวัตกรรมการรักษาทารกในครรภ์สุดล้ำ การวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refraction และวัดความดันลูกตาเครื่อง Ar Puff และยังมีนิทรรศการ บูธให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ กว่า 30 บูธ เช่น การให้ความรู้ข้อเข่าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ปรึกษาโรคกระดูกและข้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับคลินิกกระดูกและข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพและสัมผัสประสบการณ์ในห้องผ่าตัดจำลองจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพื่อให้ประชาชนในภาคเหนือได้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษา ป้องกันสุขภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยอีกด้วย

โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่