คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ประชุมทีมแก้ไขปัญหาฝุ่นควันแบบทำจริงอิงวิชาการ

0
1048

เมื่อในวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่สำนักงานประชาธิปัตย์เขต 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จ.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบไปด้วย ว่าที่ ร.ท.วิศธร เถาตระกูล, คุณวิวัฒน์ กิตติพรพานิช, คุณวิศิษฎ์ วัชรินทร์, คุณนวพล คีรีรักษ์สกุล, คุณวรณัน อ้นท้วม และคุณเก้าธรัช เทียนมงคล จัดประชุมวางแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเชิงปฏิบัติที่ทำได้จริง เพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่จะเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพของประชาชนและด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับภาคเหนือเป็นอย่างมาก

โดยในการประชุมทางคณะฯ ได้เชิญคุณวิทยา ครองทรัพย์ ดร.สุมิตร อธิพรหม และอาจารย์ชัยยง ไชยศรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมาให้ความรู้ ปรึกษาประชุมหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน โดยในที่ประชุมได้ประชุมพูดคุยกันในหลายประเด็น ทั้งจุดกำเนิดฝุ่นควัน สภาพการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมและภาครัฐในปัจจุบัน แนวทางการขับเคลื่อนที่ได้เริ่มทำไปแล้ว และแนวทางที่จะขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งได้มีการสรุปแนวทางที่สามารถทำได้ในระยะสั้นและระยะยาวไว้เบื้องต้น เพื่อเตรียมขับเคลื่อนทันทีโดยการประสานผลักดันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายความร่วมกับภาคประชาสังคมในการดำเนินการให้แผนทั้งหมดเกิดขึ้นได้จริง

ซึ่งโครงการที่จะเริ่มผลักดันทันทีคือการสร้างเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในการเริ่มตั้งจุดเตือนภัยและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในพื้นที่กำเนิดฝุ่นควัน ตลอดจนโครงการเห็ดคืนถิ่น เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้ชาวบ้านมาร่วมลดการเผาป่า โดยเปลี่ยนจากการเผาเป็นการเพาะในพื้นที่แทน ซึ่งเชื้อเห็ดและวิธีการเพาะได้มีการวิจัยจากกลุ่มนักวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนที่ทำได้ทันทีกับผู้เข้าร่วมประชุม และรับที่จะทำการขับเคลื่อนแก้ปัญหาฝุ่นควันให้เกิดขึ้นจริง เพื่อสุขภาพของคนไทยและภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ