PEA เปิด โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2562 ณ วัดป่าถ้ำวัว จ.แม่ฮ่องสอน

0
554

PEA เปิด โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2562 ณ วัดป่าถ้ำวัว จ.แม่ฮ่องสอน…นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2562 ณ วัดป่าถ้ำวัว อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสีหนาท จงศิริ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน


ได้รับเมตตาจากพระครูวิมล ภาวนานุสาสน์ เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว, และมีนายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัด,


นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายก อบต.ห้วยผา, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน

โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ได้ผ่านการประชาพิจารณ์ ระดมความคิดเห็น และความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีมติให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว เพราะเห็นว่า การสร้างฝายชะลอน้ำ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ณ จุดนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชน และพื้นที่ทำการเกษตร เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาในช่วงฤดูฝน เมื่อเกิดฝนตกหนัก จะทำให้มีน้ำป่าไหลหลาก ลงมาจากภูเขาเป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนทางเข้าได้รับความเสียหาย อยู่เป็นประจำ และในฤดูแล้ง ก็มักจะมีปัญหาน้ำในลำห้วยมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเกษตรกรรม การสร้างฝาย ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม ซึ่งจะสามารถ  ชะลอการไหลของน้ำในฤดูฝน เมื่อมีน้ำหลากได้ อีกทั้งในฤดูแล้งช่วยในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ในระดับหนึ่ง ทำให้ราษฎร ที่อยู่ด้านท้ายน้ำ ของลำห้วยจะยังคงมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอ