244 ชีวิตตกงานทันที! “สพป.เชียงใหม่ เขต 4” แจ้ง พนักงานราชการ – ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้หยุดปฏิบัติงาน 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป เหตุงบจ้างหมด

0
1101

วานนี้ (24ก.ย.62) ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ งานราชการ ภาคเหนือ ได้แชร์หนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รายละเอียดของโพสต์ระบุว่า
  “ขอเเสดงความเสียใจไปยังลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างและอื่นๆ ที่ถูกให้หยุดปฎิบัติงานตั้งเเต่ 1 ตุลาคม 62 ในสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 4 ด้วยคับ มีทางเดียวคือสอบบรรจุข้าราชการให้ติด”
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ 2562 ให้สถานศึกษาในสังกัดและสัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้แก่
1.พนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รวมเป็นเงิน 413,180 บาท (ยังไม่ได้ดำเนินการสรรหาจำนวน 4 อัตรา)
2.ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต จำนวน 36 อัตราๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 540,000 บาท
3.บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 19 อัตราๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 285,000 บาท
4.ธุรการโรงเรียน จำนวน 42 อัตราๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 630,000 บาท
5.ธุรการโรงเรียน จำนวน 48 อัตราๆ ละ 9,000 รวมเป็นเงิน 432,000 บาท
6.พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 34 อัตราๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 306,000 บาท
7.นักการภารโรง จำนวน 6+15 = 21 อัตราๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 189,000 บาท
8.ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 25 อัตราๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 425,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,220,180 บาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พิจารณาแล้ว ระหว่างรอการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ดำเนินการดังนี้
1) ให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราหยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
2) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 แล้ว จะได้พิจารณาดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ตามความขาดแคลนอัตรากำลัง และตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว
3) ระหว่างรอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการบริหารอัตรากำลัง ทั้งนี้ สถานศึกษาจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น

Cr. www.kruwandee.com / ข้อมูล