เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วฯ เหมาสับปะรด 40,000 กิโลแจกฟรี!!

0
875

เมตตาจิต พระภาวนารัตนญาน วิ (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ช่วยเกษตรกรชาวสวนสับปะรด อ.พาน ช่วยซื้อ 20,000 ก.ก. แจกประชาชนฟรี

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2561 พระภาวนารัตนญาน วิ (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้เมตตาช่วยเหลือรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ต.ทรายขาว และ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 20,000 ก.ก. โดยการประสานงานของนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน โดยมีนายกอบต.แม่เย็น นายกอบต.ทรายขาว อำเภอพาน จ.เชียงราย เป็นผู้ส่งมอบ และทางวัดแสงแก้วโพธิญาณจะช่วยซื้ออาทิตย์หน้าอีกรอบ จำนวน 20,000 ก.ก. โดยนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียน วัด หน่วยงานและประชาชนใน อ.แม่สรวย

อนึ่ง อำเภอพานมีผลผลิตสับปะรดปัตตาเวียมากเป็นอันดับ 3 ของ จ.เชียงราย รองจาก อ.แม่จัน และ อ.เชียงแสน แต่ไม่มีโรงงานรับซื้อประจำเหมือน 2 อำเภอแรกจึงต้องช่วยเหลือเกษตรกรด้วยวิธีขายให้ผู้ประสงค์รับซื้อจากที่ต่างๆ