ชวนชมนิทรรศการภาพถ่าย นศ.ศิลปกรรม มรภ.ชม.2019

0
726

ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน
PHOTOGRAPHY EXHIBHTION 2019 CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY : Digital Photo EXHIBHTION 1 – 7 ตุลาคม นี้ ณ SLEEP BOX CHIANG MAI ถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงาน PHOTOGRAPHY EXHIBHTION 2019 จะเป็นนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วกว่า 100 ผลงาน


อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างผลงานด้านศิลปะโดยมีแนวคิดที่หลากหลาย ตามความสนใจและความถนัด จึงได้มีการจัดนิทรรศการขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีพื้นที่ในการแสดงผลงานต่อสาธารณชน หลักสูตรศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานภาพถ่าย โดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กว่า 100 ผลงานในงาน PHOTOGRAPHY EXHIBHTION 2019 CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY : Digital Photo EXHIBHTION 2019
สำหรับพิธีเปิดนิทรรศการ จะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ SLEEP BOX CHIANG MAI ถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถเข้าชมผลงานได้ ในวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 730

ตัวอย่างผลงานในนิทรรศการ
ตัวอย่างผลงานในนิทรรศการ
ตัวอย่างผลงานในนิทรรศการ
ตัวอย่างผลงานในนิทรรศการ
ตัวอย่างผลงานในนิทรรศการ
ตัวอย่างผลงานในนิทรรศการ