เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

0
455

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการฯกว่า​ 100​ คนและเป็นรุ่นแรก​พร้อมกับเชิญนายอำเภอสันกำแพงกล่าวเปิดอบรมฯ

ที่ Grassy Farm ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพงเมื่อวันนี้​ (28​ กันยายน​ 2562​) เวลา​ 09.00​ น.​ ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์​ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมซึ่งได้รับเกียรติจากนาย สราวุฒิ​ วรพงษ์​ นายอำเภอสันกำแพง​ จังหวัดเชียงใหม่​ มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิติการหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์​ SDGsPGS หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนามาตราฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยมี ดร.สุวิจักขณ์ กิตติวโรฬาร ประธานโครงการฯกล่าวรายงาน

ในส่วนของสถานที่การเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์​ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วม ครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากคุณปอ​ อัญวีณ์ วริศวงศ์โกศล​ รองประธานฝ่ายอำนวย​การ​ และเป็นเจ้าของแกลสซี่ฟาร์ม​


สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนามาตราฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม​ และเพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น​ ทางสมาพันธ์ฯ​ จึงเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวเกษตรกรหัวใจอินทรีย์​ และผู้ที่สนใจ​ ได้ฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง​ คือให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการจัดสัมนาในครั้งนี้มากยิ่งขึ้น​ และได้เข้าใจในการนำไปใช้​ ซึ่งสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติจริงในอนาคตข้างหน้าให้เกิดประโยชน์ได้ตามมาตราฐาน

อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์​ โดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่​ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน​ ปฏิบัติการร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย​ และสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย​ ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน​ เกษตรอินทรีย์​ สมุนไพรอินทรีย์​ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ​ ตามนโยบายของรัฐบาล​ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการสัมนาครั้งนี้มีเกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการฯกว่า​ 100​ คน ถือเป็นรุ่นแรกของโครงการ ต่างได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี