วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ต้อนรับทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2

0
1168

อ.อุดมเดช ต.เจริญ รองผู้จัดการฝ่ายบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ประกอบด้วย อ.ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.อภิชาติ ไชยคำภา หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง ให้การต้อนรับทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 ในโอกาสที่เข้าแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญหาระบบไฟฟ้าและแนะนำระบบเสริม ที่เรียกว่า ระบบโซล่ากริช ซึ่งเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าคู่ขนานกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ให้แก่วิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่