สทป.สร้างนักวิทย์รุ่นใหม่ ปิดฉากค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7

0
578

วันที่ 29 มิ.ย.61 เวลา 11.30 น. พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป. (ด้านกลยุทธ์) เป็นประธานในพิธีปิด ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7​ โดยมี​ พลอากาศตรี เจษฎา คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดของประเทศไทย​ อาจารย์ อภิชาติ สวนคำกอง รองอธิการบดี​ม.แม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้​ พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษา สทป.​ ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ​ และเยาวชน​ที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้​ พร้อมกับมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในการประดิษฐ์​จรวด​ ณ​ สนามกีฬา​อินทนิล​ มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​

ทั้งนี้ พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษา สทป. (ด้านกลยุทธ์) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้จัดงาน เยาวชนทุกท่านในความสำเร็จของการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบจรวด โดยได้รับความรู้ ทั้งจากการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการสร้างจรวดประดิษฐ์ พร้อมทั้งนำเสนอและทดสอบผลงานในวันนี้

พล.อ.ชนินทร์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้น เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งแสดงถึงความสามารถ ความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและฝึกฝนตนเองในด้านวิทยาศาสตร์ และหวังว่าจะได้พัฒนาต่อยอดความรู้ต่อไป ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ผมขอให้ เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับไปค้นคว้าต่อยอดและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ซึ่งมีทีมเยาวชนที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุด 3 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่ม Five Stars คะแนนรวม 98.46 , รางวัลที่2 กลุ่ม Five Sysigy คะแนนรวม 96.74และรางวัลที่ 3 กลุ่ม Sky Ranger คะแนนรวม 95.94 นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลบทความดีเด่นให้แก่ น.ส.วริศรา ซิ้มศิริ นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี อีกด้วย ที่ปรึกษา สทป. (ด้านกลยุทธ์) กล่าวทิ้งท้าย