มช.จัดงานวันสถาบันขงจื่อ ฉลองวันชาติจีน และฉลองการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ

0
377

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2562 ที่โรงแรมกรีนนิมมาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในงานได้เรียนเชิญ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานหนังสือชั่วคราวเชียงใหม่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนองค์กรจีนต่างๆ และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในความร่วมมือ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 และการครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงฉลองการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานประกอบด้วย โซนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน โซนกิจกรรมวัฒนธรรมจีน โซนนิทรรศการภาพความสำเร็จ 70 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีน และนิทรรศการภาพความสำเร็จ 13 ปี ของสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดงานดังกล่าว เพื่อตอกย้ำภาพความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสถาบันขงจื่อฯ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต่างๆ ตลอดจนพันธมิตรองค์กรต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ในการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลัก คือการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากปัจจุบันภาษาจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในภาษาสำคัญเพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการค้าและการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “Belt Road Initiative” เป็นนโยบายเพื่อการสร้างการติดต่อทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับคนไทย สถาบันขงจื่อฯ จึงเปรียบเสมือนหนึ่งในสะพานเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามนโยบายดังกล่าวระหว่างไทยและจีน

วัน “สถาบันขงจื่อ” นอกจากการแสดงภาพความสำเร็จในอดีตตลอด 13 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นการประกาศถึงความพร้อมในการนำโครงการความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมาให้กับนักเรียน นักศึกษาไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ