ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดหมอกควันพิษ ฝุ่นpm2.5

0
434

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พ่อเมืองเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเชิญ นายกสมาคมฯจากสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบันของจังหวัดเชียงใหม่ (ปรินส์รอยแยลส์ ,มงฟอร์ต ,ยุพราช วัฒโนฯ ,เรยีนา, พระหฤทัย และ ดารา) เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดหมอกควันพิษ ฝุ่นpm2.5 ณ ร้านเดอะกู๊ดวิวออลเดย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยทางสมาพันธ์ฯและเครือข่ายแต่ละสถาบัน ยินดีร่วมมือร่วมใจ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีของเมืองเชียงใหม่ต่อไป