‘ซันสวีท’ สืบสานประเพณีของชาวพุทธ จัดงานบุญใหญ่ทอดกฐินสามัคคี

0
345
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) 'SUN' ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาของไทย จึงร่วมมือกับ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก และคณะศรัทธาวัดป่าชี่ จัดตั้งองค์กฐินตามประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ ที่ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้าง และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสะโตก ซึ่งเป็นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน ที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำคัญ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ โดยมีพิธีทอดถวาย ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่าชี่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญกุศลสมทบทุนได้ที่ บัญชี กฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ ธนาคาร กรุงไทย สาขาสันป่าตอง เลขบัญชี 524-0-53322-9 เพื่อร่วมทำบุญที่สามารถช่วยทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนควบคู่ไปด้วย