ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับกองทัพนักกีฬา “พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 44

0
1815

“รองหมู” มอบทุนการศึกษาให้กับกองทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ” พลศึกษาเกมส์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ 1 อาคารเอราวัณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับกองทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์”

โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 3-12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาและในวันนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ จำนวน 37 ชนิดกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,300 บาท สำหรับผู้ที่ได้เหรียญทอง ได้รับทุนการศึกษาเหรียญละ 1,000 บาท เหรียญเงิน เหรียญละ 700 บาท และเหรียญทองแดง เหรียญละ 400 บาท ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ กองทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ สามารถคว้ามาได้ทั้งสิ้น 56 เหรียญทอง 66 เหรียญเงิน 91 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ