THAILAND BEST พร้อมให้ช้อปปิ้งแล้ววันนี้ ที่ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

0
319

ร้าน THAILAND BEST แห่งแรกของเชียงใหม่ พร้อมให้ช้อปปิ้งแล้ววันนี้ ที่ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ บริษัท ไอ.ซื.ชี.อินเตอร์เนชั้นแนล จำกัด (มหาชน)ในเครือสหกรุ๊ป พร้อมด้วยกองทัพแบรนด์เครื่องสำอางในเครือประสบความสำเร็จจากการเปิดร้าน Beauty Station Shop ( บิวตี้ สเตชั้น ช็อป)
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ครื่องสำอางหลากหลาแบนด์และได้รับการตอบรับขอลูกค้าเป็นที่น่าพอใจปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 16 สาขาทั่วประทศ จึงทำให้ในปี 2562 นี้ บริษัทไอ.ซี.ชี.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) เปิดสาขาใหม่ภายใต้ชื่อ THAILAND BEST รูปแบบของร้านจัดในคอนเซปส์ ร้านที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพสินค้าเค่นสินด้าคังของมืองไทย แบ่งภายในร้านออกเป็น 2โซนได้แก่

1.Cosmeic (ครื่องสำอาง) ซึ่งรวบรวมแบรนด์ครื่องสำอางดังของมืองไทย พร้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสสินค้าจริง ทดลองเล่นและสนุกกับการช้อปปิ้ง
2.โซนของฝากที่รวบวบของฝากขึ้นชื่อของเมืองไทยไว้อย่างครบครัน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าซึ่งป็นนักท่องที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเปิดที่แรกที่ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ในงานมี คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทอินเดอร์เนชั้นแนลแลบบอราเทอรีส์ จำกัด เป็นประธานในงาน คุณเยาวเรศ กาญจนโซติกมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสังกัดคณะกรรมการ บริษัทไอ.ชี.ซี.อินเตอร์เนชั้นแนล จำกัด (มหาชน) และคุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท มายาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงาน