Grand Opening ร้าน Thailand best ที่ศูนย์การค้า เมญ่า ฯ

0
518

คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราเทอรีส์ จำกัด เนื่องในโอกาส Grand Opening ร้าน Thailand best ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลากหลายแบรนด์ ในเครือบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในคอนเซปต์ร้านที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพ สินค้าเด่น สิงค้าดังของเมืองไทย เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเปิดที่แรกที่ ชั้น B1 ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเยาวเรศ กาญจนโชติกมล , คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ , คุณพิชญพัชญ์ พศิษฐพงษ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา