วิทยาลัยพลังงานทดแทน​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน

0
710

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.​ ที่​บริเวณ​ด้านหน้า​อาคาร​เรียน​วิทยาลัย​พลังงาน​ทดแทน​ มหา​วิทยาลัย​แม่​โจ้​เชียงใหม่​ ได้มี​การจัด​กิจกรรม​ทำบุญ​ตัก​บาต​​เนื่องใน​วัน​ครบรอบ​วัน​คล้าย​วัน​สถาปนา​วิทยาลัย​พลังงาน​ทดแทน​ และ​หลัง​จาก​นั้น​มี​พิธี​ทาง​ศาสนา​ที่​ห้องประชุม​อะธีนา​ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

โดย​มี​ รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ​ รักษาการณ์คณบดี​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​พร้อมด้วย​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.นิกราน หอมดวง​ รองคณบดีฝ่ายบริหาร​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.​ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิจัย​ ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.​ธเนศ ไชยชนะ​ รอง​คณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา​ อาจารย์​ ลูกจ้าง​ และ​นักศึกษา​วิทยาลัย​พลังงาน​ทดแทน​

ทั้งนี้วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อ​วันที่ 15 ตุลาคม 2554​ ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาแล้ว​ 5​ รุ่น​ ผลิตบัณฑิตทางด้าน​พลังงาน​ทดแทน​ออกไป​รับใช้สังคม บนพื้นฐานของค่านิยม ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่ว่า อยู่อย่างพอเพียง สร้างความยั่งยืน ค้นหาโอกาส ทำให้เป็นจริง และสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสอดคล้องและสนับสนุน กับค่านิยม​หลัก​ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ปลูกฝังให้แก่นักศึกษานั่น​คือ​ ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำเกียรติภูมิ​ ทำให้​นักศึกษา​ที่​จบ​จาก​วิทยาลัย​ ฯ​ แห่ง​นี้​ไปแล้ว​นอกจาก​จะ​เป็น​คน​ที่​มี​ความ​อดทน​ รับ​ผิดชอบ​ต่อ​งาน​ที่​ได้​รับ​มอบหมาย​แล้ว​ ยัง​เป็น​คนที่​มี​ความ​เชี่ยวชาญ​เฉพาะ​ด้าน​สามารถ​ทำงาน​ร่วมกับ​นักศึกษา​คณะ​อื่น​ ๆ​ ได้​อย่าง​มีความสุข​อีกด้วย