เชิญเป็นเจ้าภาพร่วม “ล้างข่วง ล้างขึด ยึดถือประเพณีต้อนรับสิ่งดีๆสู่ประเพณียี่เป็ง” 3 พ.ย.นี้ พกไม้กวาด ทำความสะอาดท่าแพ และมอบให้เป็นสาธารณกุศล ป้องกันไฟป่า

0
1021

เครือข่ายภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ทุกภาคส่วน รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม ในฐานะเจ้าภาพร่วม“ล้างข่วง ล้างขึด ยึดถือประเพณีต้อนรับสิ่งดีๆสู่ประเพณียี่เป็ง” วันที่ 3 พ.ย.2562 เวลา 09.00น. ร่วมกันทำความสะอาดข่วงท่าแพและบริเวณโดยรอบให้สะอาด โดยให้พกไม้กวาดมาด้วยคนละ 1 ด้าม หลังจากนั้นจะรวบรวมไม้กวาดแข็งทั้งหมดไปทำประโยชน์ต่อโดยส่งมอบแก่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลที่ต้องทำความสะอาดแนวกันไฟเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าอันใกล้เข้ามา ซึ่งถือว่าทั้งทำให้แลนมาร์คของเชียงใหม่สวยงาม สร้างประโยชน์ต่อสังคม และยังได้บุญ ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นางคำศรีดา แป้นไทย ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ กล่าวว่า เครือข่ายภาคประชาชนและชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับจารีตประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าหลากหลายของชาวล้านนาที่ได้สืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหลายร้อยปีของเมืองเชียงใหม่ เป็นเสน่ห์มนต์ขลังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลั่งไหลมาเยี่ยมชมและอยากสัมผัสสิ่งอันทรงคุณค่า

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือข่วงประตูท่าแพ ประตูบานแรกที่แขกบ้านแขกเมืองต้องแวะมาเยี่ยมชมและบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก หากได้มาเที่ยวเชียงใหม่ อีกทั้งชาวเชียงใหม่เองก็ยังต้องพึ่งพาใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์ ทั้งร้องขอและแบ่งปันอยู่เป็นนิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาพที่ต้องให้ความใส่ใจในความสะอาดและดูแลให้สดชื่นสวยงามเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของชาวเชียงใหม่ทุกคน

จึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนได้รำลึกถึงคุณค่าของข่วงประตูท่าแพ โดยมาร่วมกันจัดกิจกรรม “ล้างข่วง ล้างขึด ยึดถือประเพณีต้อนรับสิ่งดีๆสู่ประเพณียี่เป็ง” เพื่อผสานสามัคคีสร้างประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ทุกเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรและทุกภาคส่วน จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกและเราจะยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีประจำทุกปีเพื่อต้อนรับประเพณียี่เป็ง

โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ รูปแบบกิจกรรมง่ายๆ เพียงทุกท่านนำไม้กวาดแข็งมาท่านละ 1 ด้าม หรือจะนำมาบริจาคมากกว่านั้นตามพลังศรัทธาเพื่อมาร่วมกันทำความสะอาดข่วงท่าแพและบริเวณโดยรอบให้สะอาด หลังจากนั้นจะรวบรวมไม้กวาดแข็งทั้งหมดไปทำประโยชน์ต่อโดยส่งมอบแก่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลที่ต้องทำความสะอาดแนวกันไฟเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าอันใกล้เข้ามานี้ส่วนท่านใดหรือองค์กรใดจะร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ขนมหรืออาหารง่ายๆ มาเพื่อรับประทานร่วมกันก็จักขอบคุณยิ่ง

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับน้ำใจและความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อให้ความสำคัญในการผนึกกำลังทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐและทุกองค์กร สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกันต่อบ้านเมืองและส่วนรวม จับมือกันร่วมคิดป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆไปพร้อมๆกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป