ชวนร่วมปลูก-เกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีเกษตรไทย สนุก ได้ความรู้ ได้บุญด้วย

0
458

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว และปลูกข้าว เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมแบบไทย ในบริเวณลานคิงคองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ที่อยากให้ลูกหลานได้สัมผัสวิถีเกษตรกรรม ที่นับวันยิ่งห่างไกลจากสังคมไทย สร้างกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด

ซึ่งนอกจากสนุกได้ความรู้ ได้พื้นฐานการทำนาแล้ว ยังได้บุญทางอ้อมอีกด้วย เพราะข้าวเหล่านี้ จะนำไปเพื่อสาธารณกุศล เช่นมอบให้กับเด็กยากไร้ต่อไป ส่วนเศษฟางที่เหลือก็นำไปสร้างคิงคองยักษ์ หรือหุ่นยักษ์อื่นๆต่อไป