จ.ลำพูน เตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37

0
4090

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกท. จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 37 ครั้งที่ 2/2562 โดยมติที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์พร้อมได้กำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกใหม่ เป็นวันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกเป็นวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2563