ทม.แม่เหียะ…เชิญเที่ยวงานยี่เป็ง”สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยยี่เป็งแม่เหียะ”7-9 พ.ย. 62 ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนาอัตลักษณ์รำวงผางประทีปพลุตะไลบอกไฟลูกหนู

0
629

หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเป็นจังหวัดที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีธรรมชาติแห่งขุนเขาสวยงามเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจอย่างเช่น”ประเพณียี่เป็ง”หรือลอยกระทงแบบล้านนาที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเมืองเหนือให้ดำรงต่อไป

วันที่1 พ.ย. 62 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายธนวัฒน์ยอดใจนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะเป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเมืองแม่เหียะภายใต้แนวคิด”สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยยี่เป็งแม่เหียะ” วันที่7-9 พฤศจิกายนนี้รวม3 วันเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองแม่เหียะโดยมีนายพิรุณพลฤทธิ์กำนันตำบลแม่เหียะนายยงยุทธคุณรารองนายกเทศมนตรีฯ,นายสมบุญเทพอยู่รองนายกเทศมนตรีฯ, นายธวัชชัยกูลนราเลขานุการนายกฯ, นางจินตนาโนวิรัตน์ประธานสภาฯ,นางอัจฉราวรรณ จันทร์เจนจบประธานชมรมช่างฟ้อนล้านนาร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรเครือข่ายชุมชนและชมรมช่างฟ้อนล้านนาเมืองแม่เหียะเข้าร่วมงานกว่า150 คน

นายธนวัฒน์ยอดใจกล่าวว่าเมืองแม่เหียะขานรับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นงานประเพณีเดือนยี่เป็งหรือลอยกระทงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกดังนั้นจึงจัดกิจกรรมขึ้นที่เมืองแม่เหียะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเน้น3 เรื่องคือให้ชาวแม่เหียะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีและช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียแต่งกายพื้นเมืองและอู้กำเมืองพร้อมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งมีฝ่ายปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นด้วย

     นายพิรุณพลฤทธิ์กำนันตำบลแม่เหียะกล่าวว่าฝ่ายปกครองพร้อมสนับสนุนการจัดงานเดือนยี่เป็งในเขตเทศบาลเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือและดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยแน่นอน

นายยงยุทธคุณรารองนายกเทศมนตรีฯกล่าวว่าในฐานะสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นสำคัญโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาทินิทรรศการสาธิตภูมิปัญญาล้านนาในการประดิษฐ์เครื่องสักการะกระทงตุงโคมผางประทีบโคมลอยว่าวไฟสะเปาเพื่อให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วยนอกจากนี้พุลตะไล(บอกไฟลูกหนู) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอีกด้วย

        นายสมบุญเทพอยู่รองนายกเทศมนตรีฯกล่าวว่านอกจากวัฒนธรรมประเพณีแล้วยังมีการส่งเสริมการละเล่นและการแข่งขันต่างๆที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอีกด้วยอาทิการแข่งขันตระกร้อลอดห่วงเซปักตระกร้อเปตองฟุตบอลชกมวยชิงถ้วยและเงินรางวัลอีกด้วย

        นายธวัชชัยกูลนราเลขานุการนายกฯกล่าวว่าเพื่อสร้างความสนุกสนานรื่นเริงภายใจงานจัดให้มีการประกวดร้องเพลงไมค์ดอยคำครั้งที่1 โดยได้รับการสนับสนุนถ้วยและเงินรางวัลจากท่านพระครูสุนทรเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดดอยคำซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

นางจินตนาในวิรัตน์ประธานสภาฯและประธานกลุ่มสตรีกล่าวว่ากลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักศิลปะการแสดงที่หลากหลายจึงได้จัดให้มีการแสดงที่บ่งบอกถึงอารยธรรมพื้นบ้านอาทิการรำวงพื้นบ้านการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนาการรำวงย้อนยุคเพื่อเป็นการสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการนำรายได้มาพัฒนากองทุนอีกด้วยโดยได้รับความร่วมมือจากช่างฟ้อนกว่า40 คน

นอกจากนี้นางอัจฉราวรรณจันทร์เจนจบประธานชมรมช่างฟ้อนล้านนาเมืองแม่เหียะยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการแสดงจากทั้ง10 หมู่บ้าน  รวมถึงกิจกรรมการเดินแบบกว่า100 ชีวิตร่วมกับกระทงตุงและโคมเพื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและประเพณียี่เป็งอีกด้วย 

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะกล่าวทิ้งท้ายเชื่อว่างานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงที่เมืองแม่เหียะนอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งได้ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาโดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไป” จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมระหว่างวันที่7-9 พฤศจิกายน2562 เวลา19.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะโทร. 0553276491

และความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวได้ทางwww.maehia.go.th หรือFacebook : เทศบาลเมืองแม่แม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่