ปชช.-รัฐ-เอกชน ทุกภาคส่วนกว่า 500คน แบกไม้กวาด ร่วมกัน”ล้างข่วง ล้างขึด”ท่าแพ รับยี่เป็ง ส่งเสริมท่องเที่ยว ได้บุญ ป้องกันไฟป่าหมอกควัน

0
450

เมื่อเวลา09:00 น. ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครประชาชนชาวเชียงใหม่องค์กรเอกชน นักศึกษา และเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 400 คน นำโดย นางคำศรีดา แป้นไทย ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรม“ล้างข่วงล้างขึดต้อนรับสิ่งดีๆสู่ประเพณียี่เป็ง”โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐปกครองทหารตำรวจโดยเฉพาะกรมทางหลวงและเทศบาลนครเชียงใหม่ที่นำรถฉีดน้ำมาช่วยระดมฉีดน้ำล้างทั่วบริเวณลาน  รวมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจำนวนไม่ต่ำกว่า500 คน 

     โดยในงานพิธีเปิดกิจกรรมยังได้มีการทำพิธีถอนสิ่งอัปมงคลออกจากเมืองเชียงใหม่โดยพ่อครูบุญชูวงศ์รักษ์ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานการเปิดงานอีกด้วยโดยทุกคนที่มาร่วมงานต่างพกพาไม้กวาดทางมะพร้าวมาคนละหนึ่งด้ามแล้วจึงร่วมกันกวาดทำความสะอาดลานท่าแพอย่างขมักเขม้น 

     เมื่อรวมไม้กวาดของทุกคนรวมทั้งที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มีไม่ต่ำกว่า2000 ด้ามซึ่งไม้กวาดทั้งหมดนี้จะนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและพื้นที่หมู่บ้านตำบลที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าในวิกฤตการณ์หมอกควันไฟป่าที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการป้องกันไฟป่าหมอกควันอันเป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนส่วนรวมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวรวมทั้งยังได้บุญอีกด้วย