เชียงใหม่พร้อมจัดงานประเพณียี่เป็งภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2562

0
487


เมื่อเย็น วันที่ 3 พ.ย.62 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้ดำรงอยู่สืบไปlสำหรับงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์” ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2562

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง กิจกรรมตามประทีปโคมไฟ ในงานบุญตั้งธรรมหลวง การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดเทพี – เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์ เป็นต้น โดยจะมีพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการทำกระทงซึ่งประดิษฐจากใบตองและยังมีการสาธิตการหยอดผางประทีบ การทำโคมไฟ ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย


ทั้งนี้ทางด้านนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นช่วงเวลาของงานประเพณีที่สำคัญของคนไทย ประเพณีที่สำคัญนั้นก็คือ ประเพณีลอยกระทง หรือที่คนเชียงใหม่เรียกขานกันว่า “ประเพณีเดือนยี่เป็ง” ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมุ่งการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีเดือนยี่เป็งของชาวล้านนาอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการนำเสนอเมืองเชียงใหม่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจ ในการได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านต่อไป
ส่วนทางด้านนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่หรือเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562 ในปีนี้ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยในปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 พฤศจิกายน ภายใต้หัวข้อ สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านสู่เมืองสร้างสรรค์ แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ฉ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอย ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การฟ้อนบูชาผางประติ๊ด การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย