ชวนไปดู “เสาหิน” เสาธรรมชาติ ที่เป็นหลักแบ่งเขตแดนระหว่าง ไทยกับเมียนมา

0
1166

ในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีตำบลหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา คือตำบลเสาหิน เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบล “เสาหิน” เพราะ พื้นที่บริเวณใกล้หมู่บ้าน ได้เกิดเสาหินขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเสาหิน เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากดินบนภูเขาสูงถูกกัดเซาะจากลมและฝนอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ดินทรุดตัวลง จึงทำให้เกิดเป็นดินผสมหินตั้งเป็นแท่ง สูงประมาณ 2-3 เมตร ตั้งอยู่เป็นหลักเขตกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตำบลเสาหิน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง เป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของตำบลเสาหินทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตป่า 3 แห่ง ได้แก่ 1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน 2.เขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน 3.เขตป่าสงวนแห่งชาติ

การเดินทางเข้าสู่ตำบลเสาหิน เป็นถนนลาดยาง แต่สำหรับเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน และการเดินทางไปชมเสาหิน เป็นถนนดินและลำห้วย การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยในป่าเขาที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในเมืองใหญ่