ส่ง ทบ.2 ลูกแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง เข้ารับใช้ชาติ ดูแลรอยตะเข็บ หวังเจรจาสื่อสารชนเผ่าฯ ลดความขัดแย้งตามแนวชายแดน

0
351

เมื่อวันที่ผ่านมา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในส่วนของอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับกำหนดส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2562 โดยยอดการแบ่งเฉลี่ยทหารกองเกินที่จะส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ประกอบด้วย กำลังพลของอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 59 นาย อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 45 นาย และอำเภอสบเมย จำนวน 51 นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 155 นาย

ในการส่งตัวทหารเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในครั้งนี้ พบว่า มีบรรดาพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และภรรยา รวมไปถึงลูกน้อย มาส่งพ่อไปเป็นทหาร แต่บรรยากาศไม่ค่อยเศร้าโศกเหมือนสมัยก่อน ที่พอรู้ว่าจะไปเป็นทหารทุกคนรวมไปถึงญาติพี่น้องต่างพากันกลัว แต่ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ ไม่กลัว และมีจำนวนมาก ที่เต็มใจสมัครไปเป็นทหารเพื่อหวังมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

การรับใช้ชาติเป็นทหาร ถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เพราะทหารหรือที่เรียกว่า “รั้วของชาติ” มีบทบาทสำคัญมากมายแก่ชาติไทย ทั้งในเรื่องของการป้องกันเอกราชตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศชาติ คอยปกป้องการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของต่างชาติที่จะเข้ายึดครอบครองประเทศ และหน้าที่สำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติ ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ขอให้ผู้ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และผู้ปกครองจงภาคภูมิใจ ที่มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นทหาร